Acasă » Fişiere » MONITORULOFICIAL.MD-Monitorul Oficial al Moldovei » Anul 2013 [ Adaugă o intrare nouă ]

Monitorul Oficial Nr. 64-68
03.05.2013, 13:30
PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

193. Legea viei şi vinului (nr. 57-XVI, 10 martie 2006)

194. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 548-VII, 22 martie 2013)

195. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 303, 26 decembrie 2012)

196. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public (nr. 549-VII, 22 martie 2013)

197. Lege cu privire la reutilizarea informaţiilor din sectorul public (nr. 305, 26 decembrie 2012)

198. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 551-VII, 22 martie 2013)

199. Lege pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 20, 1 martie 2013)

200. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 552-VII, 22 martie 2013)

201. Lege cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 21, 1 martie 2013)

202. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 542-VII, 20 martie 2013)

203. Lege pentru ratificarea Acordului privind comemorarea bărbăţiei şi eroismului popoarelor statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 22, 1 martie 2013)

204. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 545-VII, 21 martie 2013)

205. Lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat (nr. 23, 1 martie 2013)

206. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 544-VII, 21 martie 2013)

207. Lege pentru modificarea articolului 20 din Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (nr. 24, 1 martie 2013)

208. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 550-VII, 22 martie 2013)

209. Lege pentru completarea Legii nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani (nr. 33, 7 martie 2013)

210. Decret privind iniţierea negocierilor şi acordarea deplinelor puteri doamnei Valentina BULIGA, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei (nr. 543-VII, 20 martie 2013)

211. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului domnului Igor DOLEA (nr. 546-VII, 21 martie 2013)

212. Decret privind instituirea Zilei Poliţiei de Frontieră (nr. 547-VII, 21 martie 2013)

213. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Leonid POPESCU (nr. 553-VII, 22 martie 2013)

214. Decret privind conferirea medaliei „Mihai Eminescu” domnului Petre GURAN (nr. 554-VII, 22 martie 2013)

215. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Keith SHANNON (nr. 555-VII, 26 martie 2013)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

9. Hotărîre privind rezultatele auditului administrării patrimoniului public de către Ministerul Economiei, unele entităţi din subordine, întreprinderi de stat şi societăţi pe acţiuni din administrarea Ministerului Economiei în perioada 2011-2012 (9 luni) (nr. 5, 22 februarie 2013)

10. Hotărîre privind Raportul auditului regularităţii efectuat la Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud pe perioada de gestiune 2011-2012 (nr. 7, 26 februarie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

261. Hotărîre cu privire la schimbul şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 207, 19 martie 2013)

262. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru determinarea nivelului de micotoxine în produsele alimentare (nr. 208, 20 martie 2013)

263. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Rezerve Materiale (nr. 209, 21 martie 2013)

264. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de etică al consilierului de probaţiune (nr. 210, 21 martie 2013)

265. Hotărîre pentru completarea punctului 8 din Regulamentul cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile şi abrogarea unor hotărîri de Guvern (nr. 211, 21 martie 2013)

266. Hotărîre cu privire la ocuparea de către studenţi a locurilor cu finanţare bugetară în învăţămîntul superior de stat (nr. 212, 22 martie 2013)

267. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 106 din 30 ianuarie 2006 (nr. 213, 22 martie 2013)

268. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind contractele de credit pentru consumatori (nr. 214, 22 martie 2013)

269. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 215, 22 martie 2013)

270. Hotărîre cu privire la completarea notelor din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 22 decembrie 2005 (nr. 216, 25 martie 2013)

271. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul legii cinematografiei (nr. 217, 25 martie 2013)

272. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 218, 25 martie 2013)

273. Hotărîre cu privire la schimbul şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 219, 25 martie 2013)

274. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondurile de pensii facultative (nr. 220, 25 martie 2013)

275. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2013-2015)” (nr. 221, 25 martie 2013)

276. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (nr. 222, 26 martie 2013)

277. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 567 din 15 mai 2003 (nr. 224, 27 martie 2013)

278. Hotărîre privind participarea delegaţiei tripartite a Republicii Moldova la cea de-a 9-a Reuniune Europeană Regională a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (or. Oslo, Norvegia) (nr. 225, 27 martie 2013)

279. Dispoziţie (nr. 29-d, 26 martie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

350. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 42, 21 martie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

351. Ordin cu privire la autorizarea Organismului de inspecţie şi certificare „BIOZOO” S.R.L. (nr. 21, 4 februarie 2013)

352. Ordin cu privire la unele măsuri de menţinere a resurselor genetice taurine prin metoda însămînţării artificiale pentru anul 2013 (nr. 55, 15 martie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

353. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 155-O, 13 martie 2013)

354. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 156-O, 18 martie 2013)

Acte ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova

355. Ordin despre aprobarea Regulamentului privind modul de restituire sau compensare a plăţilor achitate de către beneficiarii Întreprinderii Specializate în Cadastru şi filialele acesteia (nr. 22, 19 februarie 2013)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

356. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ALLIANCE ASIG” S.R.L. (nr. 12/3, 22 martie 2013)

357. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ERVAX GRUP” S.R.L. (nr. 12/4, 22 martie 2013)

358. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 12/5, 22 martie 2013)

359. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 12/6, 22 martie 2013)

360. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăţi pe acţiuni (nr. 12/8, 22 martie 2013)

361. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/9, 22 martie 2013)

362. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Dimecon-11” (nr. 12/13, 22 martie 2013)

363. Ordonanţă cu privire la blocarea contului personal în registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” S.A. (nr. 11/1-O, 20 martie 2013)

364. Ordonanţă cu privire la suspendarea circulaţiei valorilor mobiliare emise de Fondul de Investiţii Nemutual Nespecializat „Telecom-Invest” în proces de lichidare (nr. 12/7-O, 22 martie 2013)

365. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricţii (nr. 12/14-O, 22 martie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

366. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 250/10, 19 martie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

367. Ordin cu privire la completarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012 (nr. 278, 11 martie 2013)

368. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr. 70 din 31.03.2004 (nr. 290, 21 martie 2013)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte


Нравится
Categorie: Anul 2013 | Adăugat de: IonDarii
Vizualizări: 1235 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar