Acasă » Formulare utile » SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII)

MODEL-INSTRUCȚIUNE DE SECURITATE ÎN MUNCĂ ÎN LEGĂTURĂ CU SITUAȚIA EPIDIMIOLOGICĂ DIN ȚARĂ ȘI APARIȚIA RISCULUI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19

În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, unitățile economice și instituțiile care continuă să activeze, sunt obligate să efectueze o instruire suplimentară cu angajații care activează. Mai jos aveți un MODEL de INSTRUCȚIUNE de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidimiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, MODEL de Fișă de instruire și MODEL de Cheschionar pentru vizitatori.

 

 

 

 

Ordin nr. _________

din 20.03.2020

 

Despre aprobarea instrucţiunii

de securitate şi sănătate în muncă

în legătură cu situația epidimiologică din țară

și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

 

În scopul instruirii salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ca urmare a situației epidemiologice din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, respectării cerinţelor securităţii muncii, prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, asigurării unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol şi în conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (art. 76 - 79).

ORDON:

 1. A aproba INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidimiologică din țară și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19;
 2. A efectua instruirea suplimentară în domeniul SSM cu angajații, în baza instrucțiunii sus numite, responsabili – conducătorii locurilor de muncă;
 3. A multiplica instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă în număr necesar, și a aplasa pe panoul informativ al întreprinderii, sau a elibera un exemplar angajaților instruiți;
 4. A completa și oferi angajaților să semneze după efectuarea instruirii - Fişa de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă privind situația epidemiologică din țară;
 5. A solicita de la personalul care activeză și de la vizitatori să completeze un CHESTIONAR cu privire la starea de sănătate și alte detalii referitoare la CORONAVIRUS.

 

        Controlul asupra îndeplinirii prezentului ordin se pune în sarcina dlui _______________________ .

__________________________________

Director

 

 

Aprobată prin

ordinul nr. ____

din 20.03.2020

INSTRUCȚIUNE-MODEL

de securitate și sănătate în muncă

în legătură cu situația epidimiologică din țară

și apariția riscului de îmbolnăvire cu COVID-19

NR. ____

 

În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, in cadrul SRL _____________________  se impun următoarele cerințe, care au drept scop asigurarea protecției securității și sănătății în muncă a salariaților, conform prevederilor legislației în vigoare:

Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă pentru angajator:

 1. Efectuarea unei analize a activității desfășurate, în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a lucrătorilor;
 2. Asigurarea de către angajator a securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor sub toate aspectele, inclusiv acordarea la necesitate a echipamentelor de protecție (măști, mănuși etc.);
 3. Utilizarea e-mailului și a teleconferințelor pentru a reduce contactele fizice și deplasările în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ;
 4. Aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în cazul în care lucrătorul prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă;
 5. Suspendarea programului de audiențe și introducerea de măsuri alternative, de tipul transmiterii solicitărilor prin telefon și email;
 6. Diminuarea pe cît posibil a timpului de așteptare în cadrul programului de lucru cu publicul, prin transmiterea, acolo unde este posibil, a solicitărilor prin email;
 7. În situațiile în care este necesară prezența fizică a angajaților la întreprindere, se va avea în vedere menținerea distanței de cel puțin 1 metru unul față de altul, și se vor evita oglomerările de personal într-o singură încăpere;
 8. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, Agenția Națională pentru Sănătate Publică demarează ancheta epidemiologică la sediul angajatorului. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu;
 9. Identificarea unei camere pentru persoanele care se simt rau și dotarea acesteia cu materiale și mijloace de dezinfectare a mîinilor și suprafețelor, măști, șervețele uscate, container de gunoi cu capac la INTRARE și în încăpere, punere a unui afiș pe ușă cu “Accces interzis – zonă izolare”;
 10. Desfasurarea activităților de educare și informare a agajaților cu privire la măsurile de prevenire pentru protejarea sănătății, reducerea riscului expunerii și a normelor de igienă personală și de producere;
 11. Verificarea stocurilor de substanțe și materiale de igienizare și dezinfecare și completarea acestora dacă este nevoie;
 12. Contactarea persoanelor care nu se prezintă la lucru și interogarea acestora privind cauza neprezentării, în caz de suspiciune Covid-19, se întocmesc listele cu personalul care a intrat în contact cu persoana respectivă și se efectuează triajul persoanelor prin termometrie, de asemenea se anunță autoritatile competente;
 13. Reorganizarea procesului de intrare/ acces/ lucru în vestiare, cantină, spații de folosință comună, zone de producere, restricționarea numărului de persoane care intră și păstrarea distanței minime de 1m între persoanele din încăperi/spații;
 14. Asigurarea dezinfecției spațiilor de folosință comună : toalete, vestiare, cantină, producere. Toate manerele ușilor vor fi dezinfectate din oră în oră. Toate dispozitivele cu dezinfectant sau săpun lichid vor fi verificate și reumplute din oră în oră. Mesele și restul dotărilor din cantine, vestiare și camere de odihnă vor fi dezinfetate după fiecare grup de persoane. Punerea la dispoziția angajaților în aceste încăperi de mijloace de deinfectare și igienă personală;
 15. Restrictionarea accesului vizitatorilor. Dacă este foarte necesar prezența acestora (mentenanță - reparație echipamente, etc.), persoanele respective vor fi verificate prin termometrie și li se vor înmana echipament complet de protecție – halat, bonetă, mănuși și mască. Va fi insoțită în permanență de cineva din unitate, personalul unității va fi îndepartat de zona în care va lucra vizitatorul (cel putin 1 m). Echipamentul va fi riguros dezinfectat după reparație;
 16. Restrictionarea accesului personalului cu semne clinice de boală în unitate;
 17. Limitarea mișcărilor dintr-o încăpere în alta a personalului din unitate;
 18. Asigurarea unei ventilații sau aeresiri corespunzătoare a încăperilor;
 19. Asigurați suficiente coșuri de gunoi cu pedale pentru deșeuri, cu pungi de plastic care permit strîngerea/ închiderea/legarea gunoiului;
 20. Asigurați-vă că coșurile de gunoi sunt acoperite în permanență și curățate zilnic;
 21. Asigurați furnizarea adecvată de hârtie igienică, prosoape de hârtie, săpun lichid în orice moment;
 22. Asigurați-vă că uscatoarele de maini funcționează în permanență - tuse, febră și dificultăți de respirație.

 

Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă pentru angajați:

 1. Se recomandă ca personalul să iși monitorizeze temperatura în mod regulat, inclusiv, inainte de a veni la serviciu;
 2. Raportați superiorului imediat dacă observați colegi cu semne de boală sau ați auzit că au intrat în contact cu o persoană care s-a întors de curînd în țară;
 3. Purtați mască de protecție dacă tușiți sau curge nasul;
 4. Spălați-vă pe mîini cu apă și săpun, minimum 20 de secunde, după orice contact cu o suprafață potențial contaminată;
 5. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate;
 6. Dacă strănutați sau tușiți acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel de unică folosință, pe care aveți grijă să-l aruncați imediat la coșul de gunoi;
 7. Aerisiți de mai multe ori pe zi încăperile în care desfășurați activități;
 8. NU beți lichide din aceeași sticlă/pahar cu alte persoane și nu folosiți aceleași tacîmuri;
 9. NU intrați în contact direct cu persoanele aflate în autoizolare la domiciliu, indiferent dacă prezintă sau nu simptome specifice coronavirus;
 10. Masca de protecție trebuie să acopere complet nasul și gura persoanei care o poartă;
 11. Rămâneți acasă dacă aveți simptome de gripă sau răceală (tuse, febră, dificultăți în respirație) și sunați medicul de familie pentru a solicita sfaturi, NU mergeți din primul moment la unitățile de urgență și categoric nu mergeți la serviciu;
 12. Practicați o igienă personală bună (de exemplu, după efectuarea curățeniei, după manipularea obiectelor murdare și după vizitarea toaletei, nu puneți mîina pe nimic pînă nu vă spălați cu săpun);
 13. Folosiți mănuși la efectuarea lucrărilor de curățare și la manipulare a deșeurilor;
 14. Abțineți-vă de a atinge părțile corpului expus, cum ar fi fața, parul și brațele cu mănușile;
 15. Spălați și dezinfectați complet echipamentul de protecție imediat după utilizare;
 16. Dezinfectați în mod regulat, zonele atinse frecvent, cum ar fi mînerele ușilor și blaturile, mesele, folosind  dezinfectanți;
 17. Curățați imediat zonele cu deșeuri imprastiate;
 18. Dezinfectați zonele atinse frecvent, cum ar fi robinetele de apă, ușa / prosopul / rezervorul mânere, scaune și clapete, chiuvetele, butoanele ușilor, butoanele și întrerupătoarele cu dezinfectanți în mod regulat.

 

MODEL - Fişă de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă

privind situația epidemiologică din țară

 

Data instruirii: 20.03.2020

A efectuat instruirea -  Numele, Prenumele, Funcția și Semnătura Persoanei

Subdiviziune:

Conținutul instruirii:

 1. Igiena personală și de producere;
 2. Practici care urmează să fie puse în aplicare imediat;
 3. Materiale si informatii oficiale despre COVID-19;
 4. INSTRUCȚIUNEA de securitate și sănătate în muncă în legătură cu situația epidimiologică din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 NR. ____ .

 

Nr. d/o

Numele, prenumele participantului

Funcţia participantului

Semnătura participantului

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Persoana responsabilă  :  __________________________________________

                                  / nume, prenume /            / semnătura /         / data /

 

MODEL-CHESTIONAR

Personal

Terți

 

 

 

Subsemnatul __________________________________________________, angajat în cadrul

___________________________________________________________________________, în funcţia de _____________________________________, cu domiciliul în localitatea __________________________

 

1. Ați călătorit în ultimele 14 zile, în străinatate sau în țară, în localități din zonele afectate de COVID-19 declarate oficial (zona roșie) sau în altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă)?

DA

NU

 

 

 

2. Ați venit în contact direct cu persoane suferind din cauza infecției cu Coronavirus COVID-19 în vecinătatea locuinței, la serviciu, vizitând unități medicale sau alte tipuri de locații în ultimele 14 zile?

DA

NU

 

 

 

Dacă răspunsul la oricare din întrebarile de mai sus este DA, răspundeți suplimentar la întrebarea nr. 3:

 

3. Ați avut unul sau mai multe dintre următoarele simptome după revenirea la domiciliu?

 

SIMPTOM

DA

NU

1 Febră

 

 

2 Tuse intensă

 

 

3 Dureri de cap

 

 

4 Dificultate de a respira

 

 

 

4. Mă oblig să aduc la cunostința conducătorului locului de muncă orice situație legată de o posibilă contaminare în cadrul familiei sau cercului de prieteni.

 

Cunoscând dispoziţiile legale cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere ca raspunsurille la întrebarile de mai sus sunt reale.

 

Data:                                                                                           DECLARANT

__________                                                                                (semnatura)

                                                                                            _____________________

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Adăugat de: IonDarii (20.03.2020)
Vizualizări: 3583 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar