Acasă » Formulare utile » SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII)

Fișa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Anexa nr. 6

la Regulamentul privind modul de organizare
a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la
locul de muncă şi prevenire a riscurilor
profesionale

 

_________________________________________________________

(denumirea unităţii)

 

F I Ş Ă

de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

„ _____ „ _______________________ 20__  

 

Subsemnatul, __________________________________________________________,

                           (numele, prenumele lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire)

am efectuat instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă unui număr de ____ persoane de la ______________________________________________________,

conform listei de mai jos, o vizită în unitate în perioada____________________________.

În cadrul instruirii au fost predate următoarele materiale: __________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Prezenta Fişă se va păstra la ______________________________________________

______________________________________________________________________ 

(semnătura lucrătorului desemnat/lucrătorului serviciului de protecţie şi prevenire)

 

LISTA

vizitatorilor instruiţi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

      Noi, subsemnaţii, am fost instruiţi şi am luat cunoştinţă de materialele predate şi consemnate în Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi ne obligăm sa le respectăm întocmai:

Nr. d/o

Numele, prenumele, patronimicul

Buletinul de identitate

Grupa sanguină

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ ___ ” ____________ 20 ___ 

____________________________________________________

(numele, prenumele, patronimicul, semnătura persoanei care a primit un exemplar al Fişei)

 

Extras din Hotîrârea Guvernului nr.95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securtăţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008, M.O. al R.M., 2009, nr.34-36, art.138

 55. Pentru lucrătorii altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar de servicii va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii, care se va consemna în Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform anexei nr. 6 la prezentul Regulament.
    56. Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se va păstra de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciu intern de prevenire şi protecţie, care a efectuat instruirea, iar un exemplar – de către angajatorul lucrătorilor instruiţi.
    57. Inspectorii de muncă, în timpul controlului aplicării actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, vor fi însoţiţi de către un reprezentant desemnat de către angajator, fără a se întocmi Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII) | Adăugat de: IonDarii (30.10.2019) | Autor: Ion DARII E W
Vizualizări: 3384 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar