Acasă » Formulare utile » RESURSE UMANE

Model - CONTRACT cu privire la răspunderea materială individuală deplină

Anexa nr.2

la Hotărîrea Guvernului

nr.449 din 29 aprilie 2004

 

CONTRACT

cu privire la răspunderea materială individuală deplină

 

Nr.____

 

"___"_________20___

 

 

În scopul asigurării integrităţii __________________________________________________ şi conform

                                                                            (denumirea valorilor transmise)

art.339 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003), persoana juridică ________________________________, cu sediul în ___________________________________, cod fiscal-IDNO: ____________________________________, denumit în continuare Angajator, în persoana directorului – ___________________________________________, acţionînd în numele unităţii, pe de o parte, şi salariatul   ________________________________________________________________________________________

                                                      (numele, prenumele, funcţia)

denumit în continuare Salariat, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

1. Salariatul îşi asumă răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise lui de către Angajator şi se obligă:

a) să aibă o atitudine gospodărească faţă de valorile transmise şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;

b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-au fost transmise;

c) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă financiar-materiale şi alte dări de seamă cu privire la circulaţia şi soldurile valorilor ce i-au fost transmise;

d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei, altor controale asupra integrităţii valorilor ce i-au fost transmise.

2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii valorilor cei-au fost transmise, Angajatorul se obligă:

a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă şi pentru asigurarea integrităţii valorilor transmise acestuia;

b) să aducă la cunoştinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum şi regulamentele de ordine interioară referitor la modul de păstrare, recepţionare, prelucrare, vînzare (livrare), transportare, folosire în procesul muncii şi efectuare a altor operaţiuni cu valorile ce i-au fost transmise Salariatului;

c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integrităţii şi stării valorilor ce i-au fost transmise Salariatului.

3. Stabilirea mărimii şi repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de către Salariat se efectuează în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.

4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum şi în cazul existenţei circumstanţelor prevăzute de art.334 din Codul muncii.

5. Prezentul Contract îşi începe acţiunea din data semnării lui.

6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în care Salariatul lucrează cu valorile transmise lui de Angajator.

7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea - la Salariat.

8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi este parte integrantă a acestuia.

 

 

Angajator

Adresa : _______________________

 

Semnătura___________________

 

L.Ş.

Salariat

Adresa_________________________

 

 

Semnătura______________________

 

Am primit un exemplar al contractului cu privire la raspunderea materială individuală deplină _____________________

 

 

 

Aboneazăte la noutățile ssmexpert.md și fii primul 

care află despre ofertele și evenimentele noastre! - Clik aici.

 

Distribuie conținutul acestei pagini prietenilor tăi !!!

 

 

 

 

Categorie: RESURSE UMANE | Adăugat de: IonDarii (31.10.2019)
Vizualizări: 2157 | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
avatar