Instrucțiuni de securitate si sănătate în muncă generale

Nr.

Denumirea instrucțiunii

Preț

1

Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă

50 lei

2

Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului

50 lei

3

Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor

50 lei

4

Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic

50 lei

5

Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind circulaţia  pe teritoriul întreprinderii  şi pe drumurile publice în timpul lucrului

50 lei

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2014, directorul fiecărei unități trebuie să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din unitate. 

"SSM EXPERT" SRL vă poate oferi instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile, activitățile și utilajele de la unitatea dvs. 

Date de contact: 

Darii Ion 
GSM: 068 11 84 55 
E-mail: director@ssmexpert.md

Web site: ssmexpert.md

Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map