Centre de instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă, relaţii de muncă, acordarea consultanței în organizarea activităților de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale, care activează în Republica Moldova

 

”SSM EXPERT” S.R.L.
mun. Chișinău, str. P. Zadnipru nr. 12/1, ap.(of). 159
c/f: 1014600010016
Cont IBAN: MD50AG000000022512275625
BC ”Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
Director: Ion DARII
Web. ssmexpert.md
Mob. 068118455

SRL "GVN Consulting"
Adresa:mun. Chişinău, str. P. Zadnipru 12/1 of. 159
Cod fiscal 1010600025885
Cont de decontare 22511554253
BC Moldova Agroindbank, Cod AGRNMD2X

”PERSONAL SERVICES GROUP” S.R.L.
mun. Chișinău, str. Studentilor 9, bl. 22, of.2
c/f: 1014600027854
Cont IBAN: MD75AG000000022512358595
BC ”Moldova-Agroindbank SA” , fil. Miron Costin
Cod: AGRNMD2X710
Director: Ion DARII
Mob. 068118455

Î.S. "Centrul de Instruire în Domeniul Relaţiilor de Muncă"
Adresa:mun. Chişinău, str. Miron Costin 17/2, bir.104
Cod fiscal 1003600109161
IBAN: MD65ML000000002251429298
BC Moldindcombank SA filiala "Invest" Chişinău
Cod MOLDMD2X329
Administrator: MIRCEA Cebotari

SRL "Institutul Muncii"
Adresa:mun. Chişinău, str. Zimbrului 10
Cod fiscal 1003600059956
Cont de decontare 222498561024
BC Moldova Agroindbank fil. M.Costin
Cod TVA 0600239

Î.S. "Inmacom-Didactic"
Adresa:mun. Chişinău, str. Sarmisegetuza 43
Cod fiscal 54446
Cont de decontare 22247190042
BC Moldindcombank SA
MFO 280101319
Cod TVA 0301435

SRL „Centrul de Protecţie a Muncii”
Adresa:Mun.Bălţi, str.Lermontov 2
c/f 1007602003490
Contul de decontare:2251858005
BC „Moldova-Agroindbank” SA fil.Bălţi
Codul bancar:AGRVMD2X750

SRL „Seviciul Extern de Protecţie şi Prevenire”
Adresa:mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare 146
c/f 1012602005065
Cont de decontare 225104980140417
BC „Comerţ Bank”

SRL "Promedsec"
Codul fiscal 1012603002809
Cont de decontare 222476765
BC Energbank SA filiala Cahul
ENERGMD22405

SRL "SSM Consulting"
Adresa:or. Călăraşi, str. Constructorilor 6
Cod fiscal 1009609001396
Cont de decontare 2224728110
BC Victoriabanc SA fil. nr.28 Călăraşi
VICBMD2X492
Cod TVA 0600239

SRL "Profundconsulting"
Adresa:sat Chetrosu, raionul Drochia
Cod fiscal 1011607000194
BC Moldova-Agroindbank SA fil. Drochia
MFO AGRNMD2X702

Serviciul extern de protecţie şi prevenire "Total Busines Consult" SRL
Adresa:mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării, nr.27, of.9

SRL "Promuncons"
Adresa:MD-4401, or. Călărași, str. M. Kogălniceanu 8
Cod fiscal 1013609002680

SRL "LIR CONSULTING"
Adresa:mun.Chișinău, str. Liviu Damian, 48
Cod fiscal 1016600002389
BC Moldindconbank SA filiala "Invest" Chișinău
cod: MOLDMD2X329