CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV. II

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 și pct. 73 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin HG nr. 95 din 05.02.2009, lucrătorul desemnat (specialistul SSM) trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul SSM corespunzătoare nivelului II (40 ore).

IS "Centrul de instruire în domeniul relațiilor de muncă" se află în Chișinău, pe str. M. Costin 17/2, bir. 104, și este unicul centru din Moldova care efectuează cursuri de securitate și sănătate în muncă corespunzătoare nivelului 2 de calificare.

Durata cursurilor: 40 ore.

Preţul: 1100 lei/persoană.

Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

În cazul în care lucrătorul desemnat (specialistul SSM) din cadrul companiei/instituției dvs. a trecut deja cursuri de instruire în domeniul SSM, completaţi acest formular iar noi Vă vom aminti cînd expiră certificatele dvs.


CERERE-ANCHETĂ * ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА

 

Solicit să fiu înmatriculat(ă) la Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului II de pregătire (40 ore):

Прошу быть зачисленным(ой) на Курсы по обучению в области охраны здоровья и безопасности труда которые соответствуют второму уровню подготовки (40 часов):

Denumirea intreprinderii / Наименование предприятия *:
Nume Prenume / Фамилия Имя *:
Funcţia / Должность *:
E-mail / Электронная почта *:
Telefonul de serviciu / Служебный телефон *:
Studii / Образование *:
Data înregistrării la cursuri / Дата регистрацыи на курсы *:
Textul mesajului / Текст сообщения:

 

 

Cursurile au loc în mun. Chişinău, str. M. Costin 17/2, et. 4. Conducătorul Centrului de instruire se află pe aceiași adresă, la et. 1, bir. 104.

 

Graficul cursurilor de instruire la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM

Durata cursului

Limba de

instruire

19.03.2018-23.03.2018 - orele: 09.00 - 14.00

02.04.2018 - ora: 08.30 - examen

Rusă

12.03.2018-16.03.2018 - orele: 09.00 - 14.00

23.03.2018 - ora: 08.30 - examen

Română

12.02.2018-16.02.2018 - orele: 09.00 - 14.00

23.02.2018 - ora: 08.30 - examen

Rusă

05.02.2018-09.02.2018 - orele: 09.00 - 14.00

16.02.2018 - ora: 08.30 - examen

Română

11.12.2017-15.11.2017 - orele: 09.00 - 14.00

22.12.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

04.12.2017-08.12.2017 - orele: 09.00 - 14.00

15.12.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

20.11.2017-24.11.2017 - orele: 09.00 - 14.00

01.12.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

13.11.2017-17.11.2017 - orele: 09.00 - 14.00

24.11.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

16.10.2017-20.10.2017 - orele: 09.00 - 14.00

27.10.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

09.10.2017-13.10.2017 - orele: 09.00 - 14.00

20.10.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

18.09.2017-22.09.2017 - orele: 09.00 - 14.00

29.09.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

11.09.2017-15.09.2017 - orele: 09.00 - 14.00

22.09.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

10.07.2017-14.07.2017 - orele: 09.00 - 14.00

21.07.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

19.06.2017-23.06.2017 - orele: 09.00 - 14.00

30.06.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

12.06.2017-16.06.2017 - orele: 09.00 - 14.00

23.06.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

22.05.2017-26.05.2017 - orele: 09.00 - 14.00

02.06.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

15.05.2017-19.05.2017 - orele: 09.00 - 14.00

26.05.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

10.04.2017-14.04.2017 - orele: 09.00 - 14.00

21.04.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

03.04.2017-07.04.2017 - orele: 09.00 - 14.00

14.04.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

20.03.2017-24.03.2017 - orele: 09.00 - 14.00

31.03.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

13.03.2017-17.03.2017 - orele: 09.00 - 14.00

24.03.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

20.02.2017-24.02.2017 - orele: 09.00 - 14.00

03.03.2017 - ora: 08.30 - examen

Română

13.02.2017-17.02.2017 - orele: 09.00 - 14.00

24.02.2017 - ora: 08.30 - examen

Rusă

 

Date de contact
Republica Moldova
mun. Chișinau
str. V.Alecsandri 84, et. 2068 11 84 55 director@ssmexpert.md
Harta
 
embed google map